Respektlöst beteende efter match

Författare: Jaser Davari

Publicerad: 2018-06-14 00:00

I upptakten till en MMA-match är så kallat ”trash talk” vanligt förekommande. Efter match är det dock nästan som en oskriven regel att man omfamnar varandra i en gest av respekt och sportsligt uppförande. Det finns dock tillfällen, oftast när skitsnacket innan match blivit för personligt, när antipatierna är så starka att en försoning är omöjlig.

I videoklippet ovan kan du se fajters som inte klarar av att leva upp till gentlemansidealet.